De reis begint

Over de afgelopen 100 jaar werden tuinmachines zonder snoer voorzien van brandstof om mee te kunnen werken. Niet omdat het de juiste keuze was, maar omdat het de enige keuze was.

De auto-industrie is de afgelopen 40 jaar constant in ontwikkeling geweest om brandstof motoren meer efficient te maken met minder uitstoot. Over dezelfde periode valt af te lezen dat de sector tuin en park bij deze ontwikkeling lang niet zulke grote stappen heeft gemaakt. Het gevolg is dat nog steeds veel tuinmachines aangedreven door een brandstofmotor beschikken over oude technologie als het gaat om het significant verminderen en reguleren van schadelijke uitstoot.

De traditionele sector tuin en park loopt achter op de auto-industrie, waar innovatie uitermate belangrijk is voor succes en om te kunnen overleven

Een gehouden test in 2011 tussen een ford v8 pick-up en een 4-takt bladblazer toonde aan dat de kleine motor van de bladblazer 6,8x meer stikstofoxide en stikstofdioxide en 13,5x meer koolstofdioxide uitstootte dan de motor van de ford v8 pick-up.

Cijfers zoals deze, heeft EGO doen besluiten dit niet meer te accepteren en een beter milieu voor iedereen te creëren.