Het Rapport

89% van het gereedschap van de groen- en plantsoendiensten bij steden en gemeenten werkt op benzine. Jaarlijks wordt zo 600.000 liter brandstof verbruikt.

De uitstoot van het meest gebruikte gereedschap, overtreft de uitstoot van een auto!

84% van de bevraagden is van mening dat iedereen zijn steentje moet bijdragen om vervuiling tegen te gaan.

Dit zijn maar drie bevindingen uit Het nieuwste Challenge 2025 Rapport.

 

Voor het nieuwste Challenge 2025 rapport van EGO werd het populairste tuingereedschap op benzine onder de loep genomen. Het resultaat: een rapport dar een idee geeft van de werkelijke milieu-impact van benzinegereedschap en dat bewijs, inzicht en de mening van deskundigen over het onderwerp samenbrengt.  Het Rapport schetst ook de houding van de consument ten opzichte over het aanpakken van de klimaatverandering.

Ons onderzoek laat zien dat meer dan 89% van het tuingereedschap dat door steden en gemeenten wordt gebruikt voor het onderhoud van openbare ruimten, parken en zelfs schoolpleinen, op benzinemotoren draait. Samen zijn deze apparaten goed voor een jaarlijks brandstofverbruik van meer dan 600.000 liter. Als we ze onderwerpen aan emissietesten blijkt dat ze in vergelijking met de gemiddelde auto niet enkel aanzienlijke hoeveelheid brandstof verbruiken maar ook dat ze in sommige gevallen zelfs de toegestane niveaus van fijnstofuitstoot overschrijden!

Het Rapport is ons grootste onderzoeksproject tot nu toe en de opzienbarende statistieken die we erin blootleggen, laten zien hoe schadelijk gereedschap op benzine is voor ons milieu. Omdat deze apparaten – hoewel ze op benzinemotoren draaien – niet moeten voldoen aan dezelfde normen als wegvoertuigen, hebben wij ze aan emissietesten onderworpen en alarmerende resultaten gevonden.

Argeloze gebruikers hebben geen idee hoe vervuilend dit gereedschap kan zijn en dat is zorgwekkend.  Met Het Rapport willen we onder de aandacht brengen hoe belastend gereedschap op benzine niet alleen voor ons milieu, maar ook voor onze gezondheid is.

Om de uitgebreide resultaten voor Het Rapport te verkrijgen, lieten we emissie- en brandstofverbruikstesten uitvoeren, organiseerden we een enquête onder privé- en zakelijke gebruikers van elektrisch gereedschap en analyseerden we gegevens van gemeenten in het Verenigd Koninkrijk.

Gebruik het onderstaande formulier om Het Rapport te downloaden en de volledige impact van benzinegereedschap op het milieu te bekijken.

 

Download Het Rapport

  • Sign up below to download you copy of The Report and we'll also send you news and updates regarding the Challenge 2025 campaign. You can unsubscribe at any time.