Challenge 2025 vergroot het bewustzijn onder scholen in Nederland

Met de toenemende uitstoot, luchtvervuiling en geluidshinder, vooral in onze steden, zijn kinderen het meest kwetsbaar voor een slecht milieu. Door kinderen van jongs af aan essentiële lessen bij te brengen, kun je ze de kennis bijbrengen die nodig is om in de toekomst een positief effect op het milieu te hebben.

Ondanks het feit dat scholen duurzame maatregelen op hun terrein invoeren, worden veel terreinen nog steeds onderhouden met benzinegereedschap met hoge uitstoot, zoals grasmaaiers en heggenscharen. Uit onderzoek, welke is beschreven in The Report, blijkt dat de meest gebruikte  bladblazer van het Verenigd Koninkrijk meer uitstoot produceert dan een gemiddelde auto, wat een gevaar vormt voor de gezondheid van mensen op schoolterreinen en daarbuiten.

De middelbare school Carolus Clusius College in Zwolle hield in juli van dit jaar een duurzaamheidsfestival, waar leerlingen ervaringen konden uitwisselen over de toekomst van de aarde en konden leren hoe ze een minimale impact op de ecologische voetafdruk kunnen creëren. Kleding recyclen, insectenhotels bouwen, etc. EGO Power+, accuspecialist voor tuin- en parkmachines,  was gevraagd een presentatie te geven ‘duurzaam produceren’. Gerco de Graaf, verkoopdirecteur, gaf verschillende presentaties aan leerlingen van het 4e jaar van het Atheneum. De belangrijkste focus was om de houding ten opzichte van benzinegereedschap te veranderen en gebruikers in staat te stellen om over te stappen op tuin- en parkmachines op accu. Aan het eind van elke presentatie werd de studenten gevraagd een ‘natuurkundig vraagstuk’ op te lossen over Voltage, Amperage en Autonomie. De winnende student wint een Nexus Escape Inverter met accu en lader ter waarde van €259,-.

Gerco bezocht in november De Landstede in Zwolle, onderdeel Facility Management, om de belangrijke boodschap uit Challenge 2025 verder te delen. Ook werd deze groep studenten gevraagd een vraagstuk op te lossen om kans te maken op een Nexus Escape omvormer ter waarde van €259,-.

Aanmelden voor updates

  • Meld je hieronder aan en we sturen je nieuws en updates over de Challenge 2025-campagne. U kunt zich op elk moment afmelden