Wat is klimaatverandering?

De wereldtemperaturen stijgen door menselijk handelen rond de planeet. Klimaatverandering bedreigt nu elk deel van ons leven.

Zonder ingrijpen zullen mens en natuur te maken krijgen met een catastrofale opwarming, die zal leiden tot verergerde droogtes, een hogere zeespiegel en het massaal uitsterven van soorten.

Veel activisten protesteren tegen de grootste vervuilers, terwijl films, zoals de Netflix hit “Don’t Look Up”, proberen de echte bedreiging van klimaatverandering te belichten. Klimaatverandering is onze grootste uitdaging, maar er zijn mogelijke oplossingen.

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering verwijst naar lange termijn veranderingen in temperaturen en weerpatronen. Variaties in de zonnecyclus zijn een natuurlijke variatie die optreedt. Sinds de jaren 1800 zijn menselijke activiteiten echter de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, meestal veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas.

Het verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot de uitstoot van broeikasgassen die zich over de aarde verspreiden, de warmte van de zon vasthouden en de temperatuur doen stijgen.

Veel voorkomende broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken, zijn kooldioxide en methaan. Zij zijn meestal afkomstig van het gebruik van benzine voor het aandrijven van auto’s en diverse tuinmachines. Bij het ontginnen van land en bossen komt kooldioxide in de atmosfeer terecht. Stortplaatsen zijn een van de grootste bronnen van methaanuitstoot. Tot de sectoren die de meeste emissies veroorzaken, behoren energie, industrie, vervoer, bouw, landbouw en land.

Stijgende temperaturen

De wereld is ongeveer 1,2°C warmer dan in de 19e eeuw – en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is met 50% toegenomen.

Om de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, moeten we volgens wetenschappers de temperatuurstijging afremmen. De opwarming van de aarde moet tegen 2100 beperkt blijven tot 1,5°C. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het echter waarschijnlijk dat de wereld bij ongewijzigd beleid boven de 2°C of zelfs 4°C uitkomt.

Gevolgen van de klimaatverandering

De impact van de klimaatverandering kan gevolgen hebben voor onze gezondheid, huisvesting, werk en ons vermogen om voedsel te verbouwen. Sommige mensen zijn nu al kwetsbaarder voor de gevolgen van de klimaatverandering, vooral in kleine eilandstaten en ontwikkelingslanden. De stijging van de zeespiegel en de indringing van zout water zijn zo ver gevorderd dat hele gemeenschappen moesten verhuizen en door droogte lopen mensen een groot risico op hongersnood. Verwacht wordt dat het aantal “klimaatvluchtelingen” in de toekomst zal toenemen.

In sommige regio’s gebeurt nu al het tegenovergestelde, met extreme regenval die enorme overstromingen veroorzaakt – zoals de voorbije jaren in België, China, Duitsland en Nederland.

Ook oceanen en habitats worden ernstig bedreigd. In Australië heeft het Great Barrière rif sinds 1995 de helft van zijn koraal verloren als gevolg van de opwarming van de zee.

Bosbranden zijn frequenter geworden naarmate het warme en droge weer toenam. Omgekeerd bevat de bevroren grond die smelt op plaatsen zoals Siberië eeuwenoude broeikasgassen die in de atmosfeer zullen vrijkomen.

In een warmere wereld zullen dieren het moeilijker hebben om voedsel en water te vinden. IJsberen zouden bijvoorbeeld kunnen uitsterven als het ijs waarop ze leven wegsmelt. Olifanten zullen het moeilijk krijgen om aan de 150-300 liter water per dag te komen die zij nodig hebben.

Welke oplossingen zijn er?

Er zijn mondiale kaders en overeenkomsten tot stand gebracht om klimaatoplossingen te helpen realiseren die economische voordelen opleveren en tegelijk het leven verbeteren en het milieu beschermen. Het gaat onder meer om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs.

Er wordt wereldwijd op aangedrongen om over te schakelen op alternatieve energiesystemen. Daarbij worden fossiele brandstoffen overbodig en wordt in plaats daarvan hernieuwbare energie gebruikt, zoals zonne- of windenergie. Die start moet echter op korte termijn plaatsvinden. Hoewel meer landen zich ertoe verbinden om tegen 2050 hun emissies tot nul terug te brengen, moet tegen 2030 de helft van de emissies zijn teruggedrongen om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden.

Wat kunnen individuen doen?

Regeringen en bedrijven moeten grote veranderingen doorvoeren om onze kansen op het tegengaan van de opwarming van de aarde te vergroten. Iedereen moet echter ook kleine veranderingen doorvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken:

Minder vluchten nemen

  • Koop een elektrische auto of laat uw auto helemaal staan
  • Koop energie-efficiënte elektrische apparaten, inclusief wasmachines
  • Stap over van gasverwarming naar een elektrische warmtepomp
  • Isoleer uw huis

Er is ook een andere regelmatige activiteit waarbij je je moet afvragen wat je gebruikt om de planeet te helpen redden: tuinieren.

Tuingereedschap en klimaatverandering

Een vaak over het hoofd geziene en ongereguleerde veroorzaker van emissies is tuingereedschap op benzine. De voorbije eeuw werd vaak voor benzine gekozen voor de aandrijving van snoerloos tuingereedschap, omdat dit de enige motorkeuze was. Dit heeft ertoe geleid dat onder meer grasmaaiers en bladblazers bijdragen tot de uitstoot, terwijl ze worden gebruikt om groene ruimten in onze steden te helpen opbloeien.

In de loop der tijd is er een groeiende behoefte ontstaan om te kijken naar de schade die dit gereedschap aanricht. In 2011 bleek uit een test tussen een Ford V8 pick-up truck en een standaard 4-takt bladblazer dat de kleine motor van de bladblazer 6,8 keer meer stikstofoxide en stikstofdioxide produceerde dan de motor van de V8 truck, en 13,5 keer meer koolstofdioxide.

Uit een recentere test van EGO en Challenge 2025 bleek dat een bladblazer op benzine 11x meer koolmonoxide uitstootte dan een Ford Fiesta, terwijl 50% van de benzine die nodig was om die auto te laten rijden, nodig was om alleen al een bladblazer te laten draaien. Met onze emissiecalculator kunt u nagaan welke impact uw tuingereedschap op benzine heeft op onze planeet.

Het is omwille van deze onthutsende statistieken dat EGO en Challenge 2025 bestaan, de grenzen van batterijtechnologie verleggen en de omschakeling aanmoedigen zodat we allemaal benzine kunnen laten waar het thuishoort, namelijk in het verleden.

Niet alleen individuen moeten de overstap maken, maar ook onze lokale gemeenteraden. Uit ons onderzoek is gebleken dat 89% van de gemeenten in het VK elektrisch gereedschap met benzinemotor heeft dat gezamenlijk bijna 600.000 liter brandstof verbruikt – dat is genoeg brandstof om 80 keer rond de omtrek van de wereld te rijden.

Er worden stappen ondernomen om het gebruik ervan in onze grote steden aan banden te leggen. Californië is van plan alle benzinemaaiers tegen 2024 te verbieden. Los Angeles heeft al een verbod ingesteld op benzine-aangedreven bladblazers in de stad, een actie die ook in Berlijn, Duitsland, is ondernomen. Britse steden zoals Londen en Birmingham hebben zones voor schone lucht ingesteld, maar deze gelden voor voertuigen en niet voor tuingereedschap.

De accutechnologie is vertienvoudigd en kan het schadelijke gereedschap op benzine waaraan we gewend zijn geraakt, vervangen. Ontdek wat u vandaag kunt doen en ontdek meer over onze campagne door THE REPORT te downloaden.

Aanmelden voor updates

  • Meld je hieronder aan en we sturen je nieuws en updates over de Challenge 2025-campagne. U kunt zich op elk moment afmelden