PRIVACYBELEID

PRIVACY VERKLARING

—-

 

SECTIE 1 – WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel verzamelen wij, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, door u verstrekte persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres en e-mail adres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen wij automatisch het internet protocol (IP) adres van uw computer waarmee wij informatie verkrijgen over uw webbrowser en besturingssysteem.

Email marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u mails sturen met informatie over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

 

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt voor het afhandelen van een transactie, voor de verificatie van uw creditcard, het plaatsen van een order, het afspreken van een leverantie of het retourzenden van een aankoop, nemen wij aan dat u uw toestemming geeft om deze informatie te verzamelen en te gebruiken voor uitsluitend dat specifieke doel.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie vragen voor een bijkomend doel, zoals marketing, vragen wij u direct om uw uitdrukkelijke toestemming of geven wij u gelegenheid nee te zeggen.

 

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Wanneer u na aanvankelijke instemming van gedachten verandert,kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen en voor verdere inwinning, gebruik, of openbaarmaking van uw informatie door contact met ons op te nemen op het volgende adres:

EGO Office
Unit 87 Cressex Enterprise Centre

Lincoln Road

High Wycombe

HP15 7LN

United Kingdom

 

SECTIE 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke informatie onthullen wanneer de wet dit van ons vereist of wanneer u onze Algemene Voorwaarden overtreedt.

 

SECTIE 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zullen door ons gebruikte externe leveranciers alleen uw informatie inwinnen, gebruiken en openbaar maken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren de diensten die ze aan ons leveren.

Sommige externe leveranciers, zoals betalingsgateways en andere betalingsverwerkers bij transacties, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij op hun verzoek aan hen leveren voor uw aankoophandelingen.

Wat betreft deze dienstenleveranciers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen op welke wijze uw informatie door deze leveranciers behandeld wordt.

Bedenkt u daarbij in het bijzonder dat bepaalde dienstenleveranciers kunnen resideren, of bedrijfsvestigingen bezitten in een ander rechtsgebied dan dat van u of ons. Wanneer u dus een transactie uitvoert middels de diensten van een externe dienstenleverancier, kan uw informatie vallen onder de wetten van het rechtsgebied (of de rechtsgebieden) waarin die dienstenleverancier of diens vestigingen ressorteren.

Wanneer u bijvoorbeeld in Duitsland resideert en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, kan uw persoonlijke informatie, gebruikt voor het uitvoeren van die transactie, volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk voor openbaarmaking in aanmerking komen.

Wanneer u de website van onze winkel verlaat of naar de website of applicatie van een derde partij geleid wordt, vallen uw handelingen niet langer onder dit Privacybeleid of onder de Algemene Voorwaarden van onze website.

 

Links

Wanneer u op de links in onze winkel klikt, kunnen deze u uit onze site wegvoeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen door te lezen.

 

SECTIE 6 – VEILIGHEID

Wij nemen redelijke voorzorgen in acht en volgen de beste praktijken in onze bedrijfstak om uw persoonlijke informatie te beschermen en te waarborgen dat zij niet op onoorbare wijze verloren gaat, misbruikt wordt, toegankelijk wordt, dan wel onthuld, veranderd of vernietigd wordt.

Hoewel geen enkele overdrachtswijze via het internet of elektronische opslag voor 100% veilig is, voldoen wij aan de geaccepteerde industriële normen.

 

SECTIE 7 – COOKIES

Hieronder volgt een lijst van door ons gebruikte cookies. Wij voeren deze hier op zodat u kunt beslissen of u van cookies wilt afzien of niet.

_session_id, enig token, per sessie, Geeft Shopify toestemming informatie op te slaan over uw sessie (verwijzer, landingpagina, etc).

_shopify_visit, geen gegevens vastgehouden; duurt tot 30 minuten na het laatste bezoek. Gebruikt voor de statistieken van de provider van onze website om het aantal bezoeken te registreren.

_shopify_uniq, geen gegevens vastgehouden, vervalt om middernacht (t.o.v. de bezoeker) van de volgende dag; telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.

cart, enig token, duurt twee weken; slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.

_secure_session_id, enig token, per sessie

storefront_digest, enig token, onbeperkte duur. Wanneer de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om vast te stellen of de bezoeker toegang heeft.

 

SECTIE 8 – MEERDERJARIGHEID

Door deze site te gebruiken geeft u aan ten minste de meerderjarige leeftijd te hebben bereikt in de staat of provincie waarin u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woonachtig bent en u ons uw toestemming hebt gegeven om een of meer van u afhankelijke minderjarigen deze site te laten gebruiken.

 

SECTIE 9 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid en verzoeken u daarom dit regelmatig te herlezen. Veranderingen en verduidelijkingen komen in werking zodra ze op deze website worden gepost. Wanneer wij essentiële veranderingen aanbrengen in deze beleidsregels zullen wij u op deze plaats berichten dat ze zijn  bijgewerkt zodat u zich er bewust van bent welke informatie wij inwinnen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of openbaar maken.

Wanneer onze winkel wordt gekocht door- of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie overgedragen worden naar de nieuwe eigenaars om ons in staat te stellen door te gaan onze producten aan u te verkopen.

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Ingeval u verlangt: toegang te verkrijgen tot, of verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in persoonlijke informatie die wij over u bezitten, deze wilt vernietigen een klacht wilt indienen, dan wel eenvoudigweg meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze Privacy-handhavingsfunctionaris op het volgende adres

EGO
Unit 87 Cressex Enterprise Centre

Lincoln Road

High Wycombe

HP15 7LN

United Kingdom