Het IPCC Rapport meldt dat klimaatverandering onvermijdelijk en onontkoombaar is

De menselijke schadelijke invloed op het milieu is een feit, zeggen wetenschappers van de UN in een studie.

De ongekende veranderingen op het klimaat als gevolg van menselijk handelen zijn nu onvermijdelijk en onomkeerbaar, aldus de klimaatwetenschappers van het IPCC.

In de komende 2 decennia is het aannemelijk dat de temperatuur meer dan 1,5ºC stijgt boven het pre-industriële niveau. Dit is in strijd met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en zal leiden tot wijdverbreide verwoesting en extreem weer.

Er is echter hoop dat een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen de opwarming van de aarde kan stabiliseren.

Het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering is opgericht in 1988 en is een VN orgaan dat de wetenschap rondom klimaatverandering beoordeelt. Het geeft wetenschappelijke informatie aan regeringen die nodig is om beleid te ontwikkelen op het gebied van de wereldwijde klimaatverandering. Het eerste rapport van het Panel over klimaatverandering werd uitgebracht in 1992 en is het zesde rapport in deze reeks die in vier delen zal worden opgesplitst.

Het rapport meldt dat de temperatuur op aarde in het laatste decennium 1,09ºC hoger was dan de periode 1850-1900, waarbij de laatste 5 jaar de heetste waren sinds 1850. Menselijk handelen is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het wereldwijd terugtrekken van gletsjers sinds de jaren 90.

Kijken we naar de stijging van de zeespiegel, dan is een stijging met ongeveer 2 meter tegen het einde van de eeuw niet onmogelijk. Een stijging van 5 meter tegen 2150 is ook realistisch te noemen. Dergelijke resultaten hebben verwoestende gevolgen voor de kustgebieden resulterend in overstromingen tegen 2100.

De vijf belangrijkste toekomstige effecten die het IPCC voorspeld zijn:

  • Temperaturen in 2040 die 1,5ºC hoger liggen dan in de periode 1850-1900 bij alle huidige emissie-scenario’s
  • Voor 2050 zal de Noordpool op z’n minst een keer ijsvrij zijn in alle beoordeelde scenario’s
  • Er zullen meer gevallen van extreme gebeurtenissen voorkomen. Kijken naar de historie zullen deze ongekend zijn, zelfs bij een opwarming van 1,5ºC
  • Extreme stijging van de zeespiegel welke normaal eens in de honderd jaar voorkomt, gaat naar verwachting jaarlijks terugkeren bij meer dan de helft van de getijmeters vanaf 2100
  • In veel regio’s zullen branden toenemen

VN Secretaris-Generaal António Guterres zei: ”Het vandaag verschenen rapport van werkgroep 1 van het IPCC is een code rood voor de mensheid”,

“Als we nu onze krachten bundelen, kunnen we een klimaat catastrofe voorkomen. Maar zoals er te lezen valt in het verslag van vandaag, is er geen tijd voor uitstel en biedt het geen ruimte voor excuses. Ik reken op regeringsleiders en alle belanghebbenden om zorg te dragen voor een succesvol COP26.

Guterres riep ook op om een eind te maken aan nieuwe kolencentrales en nieuwe exploitatie en ontwikkeling van fossiele brandstoffen, terwijl hij er op aandringt dat regeringen, investeerders en bedrijven zich maximaal inspannen voor een koolstofarme toekomst.

Lees hier het volledige rapport: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Het is voor een ieder de hoogste tijd om actie te ondernemen en over te schakelen naar groenere alternatieven

Het verbijsterende rapport van het IPCC is een oproep aan landen, organisaties en een oproep aan onszelf om belangrijke veranderingen aan te brengen in een poging de temperatuur op aarde te stabiliseren. Bij onze dagelijkse activiteiten kunnen we niet doorgaan met het gebruiken van fossiele brandstoffen ten koste van onze planeet.

Fossiele brandstoffen worden gebruikt in auto’s, vrachtwagens en in de industrie, maar ook in de wereld van tuin- en parkmachines. Bij EGO was dat iets wat opviel en waar we afstand van willen nemen. Brandstof aangedreven tuinmachines willen we laten waar het hoort; het verleden. Met EGO op weg naar een schone en veilige toekomst, dat is Challenge 2025.

Door eigen onderzoek is ontdekt dat door een brandstof aangedreven bladblazer maar liefst 11x meer koolmonoxide wordt uitgestoten dan bij een Ford Fiesta. En een brandstof aangedreven bosmaaier stoot 4x meer stikstofdioxide uit dan een Ford Fiesta. Alternatieven, aangedreven door accu’s, zoals EGO Power+, is de juiste keuze voor schoon, veilig en groen tuinieren.

Ontdek meer over EGO Power+ en ga vandaag nog de uitdaging aan door hier ‘Het Rapport’ te downloaden: https://www.challenge2025.eu/nl/hetrapport/

Aanmelden voor updates

  • Meld je hieronder aan en we sturen je nieuws en updates over de Challenge 2025-campagne. U kunt zich op elk moment afmelden