De afname van luchtvervuiling in China bespaart mogelijk duizenden levens.

Vorige maand bleek uit satellietgegevens van NASA al dat de concentratie stikstofdioxide de afgelopen tijd is afgenomen. Er wordt een link gelegd met het coronavirus, door strikte maatregelen zoals minder of zelfs geen vervoer, sluiting van bedrijven e.d.

Een studie van Amerikaans onderzoeker Marshall Burke toont aan dat vervuilde lucht ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Zelfs bij enkele maanden van verbetering van de  luchtkwaliteit is het hoogstwaarschijnlijk dat meer levens zijn gespaard die anders verloren zouden zijn gegaan door luchtvervuiling.

Uitstoot is niet uitsluitend gerelateerd aan vervoer. Denk ook eens aan de sterk vervuilende tuinmachines welke aangedreven worden door een verbrandingsmotor. Deze zijn vaak vervuilender dan de auto’s waarin we momenteel rijden.

Tot slot wordt door Burke nog gewezen op het feit dat luchtvervuiling de levensverwachting meer verkort dan bijvoorbeeld oorlogen, verkeersongevallen en andere ziekten.

Om de strijd tegen luchtvervuiling aan te gaan zijn er schone alternatieven voor tuinonderhoud verkrijgbaar. Zoals EGO, welke uitsluitend accu aangedreven tuinmachines produceert. U kunt dus ook direct bijdragen door over te stappen naar accu aangedreven tuinmachines.

Klik hier om het rapport van Burke in zijn geheel te lezen.

Aanmelden voor updates

  • Sign up below and we'll send you news and updates regarding the Challenge 2025 campaign. You can unsubscribe at any time.